Ny hjemmeside

Hjemmesiden er sidst opdateret d. 1.3.2016

 


Faglighed og kvalitet er nøgleord for Bevaringscenter Øst.

Fusion

Bevaringscenter Øst fusionerer med Bevaringscenter Næstved fra Nytår 15/16. Det nye navn bliver Bevaring Sjælland - Videncenter for Bevaring af Kulturarven. Adresserne forbliver de samme frem til august 2016, hvorefter vi samles på Vasebækvej 30D i Køge. Vi glæder os til at blive en større medarbejderstab med flere kompetencer til gavn for vores brugermuseer og kunder iøvrigt. Desuden ser frem til at tage det nye navn og logoi brug. Sidstnævnte er ikke helt på plads endnu, men skulle gerne blive lanceret med den nye hjemmeside i starten af 2016.

 

Vandskade

De kraftige skybrud der de senere år har ramt forskellige egne af danmark har desværre givet anledning til en del vandskader.

Det har betydet at Bevarings beredskabet på Bevaringscenter Øst har måtte gøres klar til at løse opgaver relateret til vandskader. Det er meget vigtigt at de vandskadede genstande nedfryses hurtigst muligt, hvorefter aftaler kan blive indgået og tilbud udarbejdet.

Behandlingen kan f.eks.være desinficering og vacumtørring af bogmateriale eller mekanisk rensning, desinficering og tørring af diverse andre genstande. Ofte har der været kloakvand involveret, hvilket kræver specielle forholdsregler da genstandene for det meste skal kunne håndteres efterfølgende. 

Læs mere >

Bevaringscenter Øst | Vasebækvej 30D | DK – 4600 Køge | Tlf. +45 56 65 49 62 | info@bcoest.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net